ติดต่อ

© DW ALL SEASON

  • Black Facebook Icon

เลขที่ 359 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง 52120

Tel: 054 271 214 ต่อ 1800 Fax : 054 271 272 

www.lpg3.go.th

เกี่ยวกับ

         สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ส่งเสริม กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในเขต

อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมืองปาน

ที่ตั้ง

เลขที่ 359 ตำบลวิเชตนครอำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง 

     อยู่ห่างจากจังหวัดลำปางขึ้นไปทางทิศเหนือ ตามเส้นทางถนนสายลำปาง – แจ้ห่ม ประมาณ 54 กิโลเมตร  อาคารที่ทำการมี 2 หลัง เป็นอาคารเรียนแบบ 004  สร้าง พ.ศ. 2516 จำนวน 2 ชั้น 12 ห้อง 1 หลัง และอาคารแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 อีก 1 หลัง

สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกอบด้วย 3 อำเภอ 20 ตำบลโรงเรียนจำนวนทั้งหมด 94 โรงเรียน ได้แก่

  • อำเภอแจ้ห่ม      7 ตำบล 34 โรงเรียน 1สาขา

  • อำเภอวังเหนือ   8 ตำบล 25 โรงเรียน 1สาขา

  • อำเภอเมืองปาน 5 ตำบล 33 โรงเรียน 

 จำแนกตำบล​

 

  • อำเภอแจ้ห่ม      7 กลุ่มเครือข่าย

  • อำเภอวังเหนือ   5 กลุ่มเครือข่าย

  • อำเภอเมืองปาน 5 กลุ่มเครือข่าย

 

คณะทำงาน

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now